Privacy

Privacy

Laatste update: 15 oktober 2018

 

We Care Geboortezorg neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus en heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van We Care Geboortezorg bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens door We Care Geboortezorg

 

We Care Geboortezorg kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je persoonlijk of via een bedrijf diensten en/of producten van We Care Geboortezorg bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. We Care Geboortezorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: We Care Geboortezorg gebruikt jouw naam, (bedrijfs-) en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt We Care Geboortezorg de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van We Care Geboortezorg. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van We Care Geboortezorg worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie hieronder voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: We Care Geboortezorg gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

Delen met derden

We Care Geboortezorg verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan of voor verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Cookies

We Care Geboortezorg maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. We Care Geboortezorg draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

We Care Geboortezorg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor We Care Geboortezorg jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. We bewaren jouw persoonlijke gegevens zolang je bent aangemeld voor onze diensten of bent geabonneerd op onze nieuwsbrief of promotiemateriaal en andere informatie die je van ons ontvangt. Ook als we jouw persoonlijke gegevens verwijderen, kunnen deze gegevens nog een extra periode bewaard blijven in back-up- of archiefmedia om juridische, fiscale of wettelijke redenen, of voor legitieme en wettelijke bedrijfsdoeleinden. Je kunt ons altijd vragen om persoonlijke gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wcgbz.nl. We Care Geboortezorg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

We Care Geboortezorg neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We Care Geboortezorg heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door We Care Geboortezorg of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door We Care Geboortezorg verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met We Care Geboortezorg via info@wcgbz.nl. We Care Geboortezorg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren. Als je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

We Care Geboortezorg is als volgt te bereiken: e-mailadres: info@wcgbz.nl.

 

Wijzigingen

We Care Geboortezorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.